viešėjimas

viešė́jimas sm. (1) K, Rtr, , ; D.Pošk 1. N, M, L, NdŽ1 viešėti 1: Mano viešėjimas Petreliuose tą vasarą neilgai truko J.Paukš. Be galo pasiilgau Tamstos ir svajoju apie viešėjimą pas Tamstą kaip apie maloniausį dalyką . Su vaikais koks čia viešė́jimas, ausės tura būti stačios: ta tas, ta tas Krš. Suprato anas, kas viešėjo pas aną ir ką znočijo tas viešė́jimas BM373(Kl). Negerai yra šventą dieną viešėjimais praleisti LC1881,22. Pasibaigė Eglei viešėjimo dienos. Pagriebusi vaikučius ir atsisveikinusi su giminėmis, ji nuėjo pas ežerą BsPIII296. 2. vaišės: Viešė́jimas didelis tenai buvo, gėrė dvi dieni Grdm. 3.1 viešėti 5: Sueidavo, susinešdavo verpt, ir pasakas sako, ir dainuoja – tai toks viešė́jimas būdavo PnmR. \ viešėjimas; atsiviešėjimas; paviešėjimas; suviešėjimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • viešėjimas — dkt. Viešėjimas tėviškėje bùvo nei̇̀lgas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atlaidai — atlaidaĩ sm. pl. (3b) 1. atleidimas, pertrauka: Vyrai, be atlaidų̃! Kelkim, neatleiskim – užmuš! Ig. 2. Ds pirmą sekmadienį po vestuvių jaunosios tėvų viešėjimas pas naująjį žentą, o kitą sekmadienį jaunųjų su jaunojo tėvais viešėjimas jaunosios …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viešės — viẽšės sf. pl. (2) DŽ, NdŽ, KŽ, (4) Jn(Kv), Š, NdŽ 1. L, Rtr, BŽ103, Lkž viešėjimas, viešnagė: Ans važiuoja į viešès J. Aš pas tave ateinu į viešès (į svečius) KI226(Klp). Ar girdi, pati, ant ryto vedu į viešès užprašė BM402(End). Kalėdų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiviešėjimas — sm. (1); R197, MŽ262, N jaunamartės apsilankymas pas savo tėvus. viešėjimas; atsiviešėjimas; paviešėjimas; suviešėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kieminėjimas — sm. (1) → kieminėti: 1. XVI a. pirmoje pusėje buvo praktikuojamas kunigaikščių ir didikų „kieminėjimas“, „viešėjimas“ arba duoklės reikalavimas vietoje „viešėjimo“ rš. Kieminėjimas, kaip viena iš gatavo produkto pasisavinimo formų, Lietuvoje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paviešis — pãviešis sm. (1) Šts, paviẽšis (2) Als viešėjimas, vaišės: Ten man buvo geras paviẽšis, t. y. pasiviešėjau J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paviešėjimas — sm. (1) → 1 paviešėti: 1. NdŽ Ar numie tėvo yra vieta ant paviešėjimo? S.Stan. | refl. NdŽ: Pasiviešėjimą tėvynėj atidėjo tolesniam laikui rš. Policija gi paskiria dieną pasiviešėjimui V.Kudir. 2. refl. NdŽ. 3. → 1 paviešėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suviešėjimas — sm. (1) vaišės: Paskuo pavadino mumis į suviešėjimą Pln. viešėjimas; atsiviešėjimas; paviešėjimas; suviešėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viešinėjimas — sm. (1) dažnas viešėjimas, svečiavimasis: Jis seniai jau užuodė tuos viešinėjimus Pč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viešnios — viẽšnios sf. pl. (4) Ds buvimas viešnia, viešėjimas, svečiavimasis, viešios: Ateik kai kada an mum viešniõs Sdk. Kad prėjo berniokų gražių viešniõs Šmn …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.